Witam

Electric green table lamp and opened book

ra

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adwokata dr Anny Supranowicz.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi pomocy prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego.

Wyjątkowo ważne miejsce w działalności Kancelarii, zajmuje obrona w procesie karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego oraz odwoławczego.

Szczególnie duże doświadczenie Kancelaria posiada również w zakresie spraw rozwodowych, a także w sprawach dotyczących alimentów, kontaktów z dzieckiem, czy też władzy rodzicielskiej.

Usługi świadczone przez Kancelarię oparte są na wiedzy prawniczej zdobytej podczas studiów magisterskich i doktoranckich oraz dodatkowo popartej kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.
Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, z pasją i najwyższą troską o dobro klienta.
Szczególnie ważne dla Kancelarii jest zapewnienie reprezentowanym osobom realizacji ich konstytucyjnie zagwarantowanych praw, w szczególności zaś szeroko rozumianego prawa do obrony.

Priorytetem jest również doskonały kontakt z Klientem, w tym przede wszystkim przekazywanie Mu na bieżąco, w sposób zrozumiały, wszystkich informacji dotyczących Jego aktualnej sytuacji prawno-procesowej.

Zapraszam do kontaktu już teraz!

(+48) 601 313 035

Szanowni Państwo,

w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą kancelarii, w tym także poza miejscowością Wrocław, Kancelaria Adwokacka prosi o kontakt telefoniczny bądź mailowy, w celu umówienia się na spotkanie.